Disclaimer

Boekhandel van de Moosdijk B.V. besteedt voortdurende zorg aan de websites
www.moosdijk.com en www.boekhandelvandemoosdijk.nl.
Desondanks kan het voorkomen dat verstrekte informatie onvolledig en onjuist blijkt te zijn.

Boekhandel van de Moosdijk B.V. stelt zich niet aansprakelijk voor:

* de veiligheid op de websites,
* een onderbreking van de beschikbaarheid van de websites,
* het gebruik dat van de websites wordt gemaakt,
* de inhoud van andere websites waarnaar een hyperlink wordt gelegd op deze sites,
* de schade die zou kunnen resulteren uit het raadplegen van deze websites c.a.,
* directe of indirecte schade door informatie ontleend aan deze websites,
* virussen of andere schadelijke gevolgen van het raadplegen van de websites.

Afbeeldingen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, aantal pagina's, kleuren,
enz op de websites, in prijslijsten, in folders, brochures en advertenties van
Boekhandel van de Moosdijk B.V. alsmede onjuistheden en onvolledigheden in boekbeschrijvingen,
kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding van opdrachten.

Algemene leveringsvoorwaarden.
Alle transacties met Boekhandel van de Moosdijk B.V. geschieden onder de condities vastgesteld
door de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak te Amsterdam.